Het gepatenteerde Clock Care System•
bestaat uit drie componenten.1. De 100% reversibel aangebrachte opwind apparatuur.

Met deze constructie is het mogelijk de gewichten automatisch op te winden, zonder dat het uurwerk wordt beschadigd, omdat de beperkte slag van de luchtcylinder verhindert dat de klok te ver wordt opgewonden.
De luchtcylinder trekt het gewicht op via een koord, dat aan de oorspronkelijke gewichtskabel is gehaakt en om dezelfde opwindtrommel is doorgewikkeld. Op deze wijze hoeft op of aan het uurwerk geen constructie bevestigd te worden en kan de luchtcylinder op afstand worden geplaatst. Door de trekrichting van het opwindkoord tegenovergesteld te kiezen aan die van de gewichtskabel, worden de lagers tijdens het opwinden ontlast.
Door gebruik te maken van beheerste lucht zakt het palrad na afloop van het winden voorzichtig terug tegen de pal. Het luchtreservoir van de ‘fluistercompressor’ biedt een goedkope "back-up" voor het opwinden tijdens stroomuitval.

Wordt het opwindkoord losgehaakt, dan werkt het opwinden-met-de-hand weer als vanouds.


Deze wijze van opwinden is nadelig bij klokken die géén 'Maintaining Power' hebben; de constructie die ervoor zorgt dat het raderwerk aangedreven blijft tijdens het winden.
Bij deze uurwerken moet vóór het opwinden de slinger worden stilgezet en nà het winden weer in beweging worden gebracht. Hierdoor moet zo'n klok na ieder opwindbeurt weer worden gelijkgezet.
Het Clock Care System• lost dit probleem op door constructie 1. (het opwinden) met 2. (het vasthouden van de slinger) te combineren.2.
De 100 % reversibel aangebrachte slingervanger.


Met deze constructie is het mogelijk de slinger vast te houden in de 'uiterste' zijwaartse positie, dus op het moment dat de beweging theoretisch 0 is, zodat de slinger met de ophanging er geen nadeel van ondervindt.
Als uitgangspunt wordt de slinger van de klok zodanig afgeregeld, dat de klok een aantal seconden per uur voorloopt (zie 1. vorige alinea).
Het uiteinde van een uiterst dun (0.1 mm), maar sterk draadje is aan het slingergewicht vastgehaakt en volgt zijwaarts dezelfde beweging. Het andere uiteinde van het draadje verdwijnt in een zuiltje, dat zich op afstand van het uurwerk bevindt. Binnenin wordt de beweging van het draadje elektronisch gemeten, op het juiste moment vastgehouden en op commando van het DCF tijdsignaal exact op tijd weer losgelaten.

Wordt het draadje losgehaakt, dan functioneert de slinger weer als vanouds.


3. Controleapparatuur ter bescherming van het oorspronkelijke uurwerk.

Het kenmerk van automatiseren is, dat een machine één of meerdere handelingen overneemt.
Omdat een geautomatiseerd uurwerk niet meer hoeft te worden opgewonden of gelijkgezet, vervalt de regelmatige 'menselijke' controle en de mogelijkheid tot direct ingrijpen bij calamiteiten.
Daarom wordt de kwaliteit van het automatiseren bepaald door de wijze waarop de apparatuur zichzelf en het oude uurwerk controleert om beschadiging te voorkomen.
Gaat de klok slecht functioneren en zakken de aandrijfgewichten niet meer (waargenomen in apparaat 1.) of voldoet de slingerbeweging niet aan de opgegeven specificaties (waargenomen in zuiltje 2.) wordt het Clock Care System• automatisch gestopt en gaat de klok stilstaan.
De data hierover (opgeslagen in de computer) kunnen naderhand 'menselijk' worden geïnterpreteerd en aan de hand van deze gegevens kan het uurwerk zo alsnog 'fysiek' worden hersteld.
Aldus beveiligd door computer 3. samen met apparaten 1. en 2. wordt het uurwerk beschermd tegen ongeoorloofd doorlopen.

Mits zorgvuldig onderhouden en op deze wijze geautomatiseerd, heeft de klok goede vooruitzichten in de toekomst met zorg te worden behandeld en als levend cultureel erfgoed te worden bewaard.