The Turret Clock of the Cannenburch Castle, Vaassen

Front dail

Clockwork frontside

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Torenuurwerk van Kasteel de Cannenburch in Vaassen

Het kasteel wordt al  vermeld in 1365. In 1543 herbouwde de Gelderse veldheer Maarten van Rossum het huidige kasteel, dat na 1555 werd voltooid door zijn neef Hendrik. van Isendoorn à Blois

Rond 1750 moderniseerden nazaad Frederik Johan van Isendoorn à Blois en zijn vrouw Anna Margaretha gravin van Renesse van Elderen het kasteel.  Zij waren het die in 1753 het fraaie smeedijzeren uurwerk op het koetshuis lieten aanbrengen door de beroemde uurwerkmaker Gilles De Beefe à Liège

De beide zware gewichten moesten tot voor kort een paar keer per week handmatig worden opgewonden.  Het sterk vervuilde en gesleten uurwerk werd met toewijding aan de gang gehouden, totdat deze de geest gaf.

Na volledige restauratie met maximaal behoud van authentiek materiaal, windt nu het Clock Care System het uurwerk op en zorgt ervoor dat het op een veilige manier precies gelijk loopt.

 The Turret Clock of Cannenburch castle in Vaassen (Province of Gelderland)

The Castle was mentioned in 1365.  In 1543 the commanding officer Maarten van Rossum built the existent castle, that was finish off in 1555 by his nephew Hendrik. van Isendoorn à Blois.  

Round 1750 Frederik Johan van Isendoorn à Blois and his wife Anna Margaretha countess of Renesse of Elderen modernized the castle. They let install in 1553 the beautiful wrought iron turret clock on the roof of the stables by the famous clockmaker Gilles de Beefe à Liège

Both heavy weights had to be wound manually several times a week. The very dirty and worn movement has kept in working order until it stopped.

After complete restoration with maximum preservation of authentic material, the Clock Care System winds the weights and cares for actual time keeping in a safe way